Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic

Contact

Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic
Adresa: Str. C-tin Daicoviciu, nr. 15, Sala E13, Cluj Napoca

Telefon: 0264 202 329
Email: mediul.economic@staff.utcluj.ro

Misiune si obiective

Misiunea Compartimentului pentru Relația cu Mediul Socio-Economic (CRMSE) este de a susţine comunicarea și colaborarea instituțională dintre UTC-N și partenerii acesteia din mediul socio-economic la nivel local, regional, național și internațional, în concordanță cu Planul Strategic al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este un agent eficient de creştere economică şi bunăstare socială în regiune, un membru activ al tuturor iniţiativelor regionale vizând dezvoltarea economică şi socială în acest eco-sistem, contribuind la dezvoltarea acestora prin transfer direct de cunoaştere, implicarea membrilor comunităţii academice în activităţi specifice precum şi conectarea iniţiativelor menţionate la reţelele internaţionale de cooperare în domeniu.

 

Obiectivele compartimentului sunt următoarele:

       - dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio-economic legate de formare sau cercetare;

       - participarea în proiecte împreună cu asocieri regionale de tip Cluster, cu rețele naționale și transnaționale;

       - implicarea mediului socio-economic - prin personalităţi reprezentative - în cadrul proiectelor de dezvoltare instituțională ale UTC-N;

       - cooperarea inter-universitară (UUC și ARUT).

© Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus
" "