Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic

Contact

Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic
Adresa: Str. C-tin Daicoviciu, nr. 15, Sala E13, Cluj Napoca

Telefon: 0264 202 329
Email: mediul.economic@staff.utcluj.ro

Program socio-cultural privind imbunatatirea relatiei intre UTCN-CUNBM si mediul economic – CONNECT

Program socio-cultural privind îmbunătăţirea relaţiei între UTCN-CUNBM și mediul economic – CONNECT

Perioada de implementare: 01.07.2016 – 15.12.2016

Bugetul total al proiectului a fost de 11114,63 lei, cu o alocare financiară nerambursabilă în valoare de 10.000 lei din partea Consiliului Judeţean Maramureş.

Prin intermediul implementării acestui proiect Centrul Universitar Nord din Baia Mare şi-a propus creşterea conectivităţii între mediul privat şi mediul academic (UTCN-CUNBM), prin conştientizarea şi responsabilizarea mediului privat în procesul de profesionalizare al studenţilor, unde un rol important este reprezentat de posibilităţile de finanţare a studiilor şi pregătirea profesională şi personală a studenţilor conform nevoilor mediului privat.

 

Pentru acest deziderat ne-am setat următoarele obiective:

1.     Facilitarea organizării unui număr de 2 mese rotunde/dezbateri publice cu tema conectivitatea mediului academic cu mediul privat.

2.     Informarea unui număr de 3000 de studenţi, în mod adecvat şi corect asupra cerinţelor pieţei forţei de muncă şi a mediului educaţional actual.

3.     Facilitarea dialogului student/tânăr – mediu privat prin contact direct într-un cadru propice organizat.

4.    Creşterea nivelului de informare a pentru un număr de minim 50 de firme mari şi mijlocii despre facilităţile acordate mediului privat pentru implicarea în profesionalizarea studenţilor.

 

Proiectul a presupus derularea următoarelor activităţi:

 

A1.  Iniţierea contactului cu mediul privat

A2.   Informarea comunităţii cu privire la demararea proiectului şi organizarea primei mesei rotunde CONECTT

A3.   Efectuarea a trei cercetări de piaţă cu privire la situaţia actuală a corelării dintre învăţământul superior (UTCN-CUNBM) şi mediul privat

A4.   Organizarea meselor rotunde/dezbaterilor la nivelul proiectului

 

 Alte activităţi relevante pentru proiect care s-au realizat:

 

A. Constituirea Consiliului Consultativ. A avut loc în luna septembrie în urma unor discuţii preliminare cu managementul acestor companii.

 

Componenţa acestuia este:

 1. Jon Kevin Loebbaka - UACE Dumbrăvița; - PREŞEDINTE
 2. Karl-Josef Heinrich - Ramira S.A.
 3. Eniko Dancos - ADISS S.A.
 4. Ștefan Blasko - Electrosistem Grup;
 5. Iacob Vladimir - ARAMIS;
 6. Ghișe Ciprian - Indecosoft;
 7. Guran Mircea - Electrica S.A.

B. Au fost realizate diverse întâlniri „faţă în faţă” cu mai mulţi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale în care au fost identificate punctual probleme dar şi soluţii cu privire la tematica abordată, totodată purtându-se discuţii cu aceştia referitoare la planurile de învăţământ actuale

C. Au fost concepute în cadrul proiectului pliante de diseminare a rezultatelor acestuia care vor face parte dintr-o campanie de promovare a universităţii noastre astfel încât să putem realiza o nouă imagine publică de „Universitate Flexibilă –focusată pe nevoi concrete”.

 

Va aducem la cunoştinţă că în urma activităţilor pe care le-am derulat am primit 5 propuneri concrete de colaborare cu tot atâtea firme private din judeţul nostru, în următoarele domenii:

 • Practică pentru studenţi
 • Programe de intership

 • Proiecte de cercetare comune

 • Elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie

 • Contracte prestări servicii/asistenţă tehnică/consultanţă

 • Contracte educaţionale

 

Ne dorim ca urmare a acestui proiect ca CUNBM, să:

 • Furnizeze calificări şi competenţe relevante pentru mediul de afaceri;
 • Exploreze în comun oportunităţile de finanţare din fonduri europene;

 • Realizeze parteneriate la nivel de producţie între CUNBM şi mediul de afaceri, inclusiv prin practică aplicată şi nu formală a studenţilor;

 • Dezvolte cercetării aplicative cu impact pe termen scurt;

 • Creeze programe de pregătire pentru specialiştii din producţie în cadrul CUNBM;

 

Suntem conştienţi că acest deziderat presupune efort susţinut pe termen lung. CUNBM îşi asumă să continue eforturile de întărire a colaborărilor cu reprezentanţii mediului privat maramureşean astfel încât să creştem calitatea serviciilor educaţionale prestate pentru comunitate în conformitate cu realitatea economică.

 

© Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus
" "