Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic

Prezentare

Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic

Rolul Compartimentului pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic (CRMSE)
este de a asigura interfata de comunicare si colaborare institutionala
intre UTC-N si parteneri din mediul socio-economic la nivel local, regional,
national si transnational;
Obiectivele principale sunt urmatoarele:
1. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio-economic legate de
formare sau cercetare;
2. Participarea in proiecte impreuna cu asocieri regionale de tip
Cluster, cu retele nationale si transnationale;
3. Implicarea mediului socio-economic, prin personalitaţi
representative, in cadrul proiectelor de dezvoltare institutionala ale
UTC-N;
4. Cooperare inter-universitară

Citeste tot
© Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus